Grzegorz Teszbir

Freelance graphic designer.
I specialize in webdesign, logo and visual identity systems and illustration. Also designing infographics and icons.
Projektant graficzny - freelancer.
Specjalizuję się w projektowaniu stron www, logo i systemów identyfikacji wizualnych oraz ilustracji. Projektuję także infografiki i ikonki.

Skills / umiejętności

Nazwa
Nazwa
Nazwa

Experience / doświadczenie

Logo
Logo
Webdesign
Webdesign
Illustration
Illustration